กีต้าร์คอร์ด: Daug

คอร์ด Daug
Guitar Chords Daug
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 2 Basic augmented triad.
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = D
D + major interval = Gb (scale degree = 3rd)
Gb + major interval = Bb (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, A#, D, F#
Step: 1-3-#51(D), 3(F#/Gb), #5(A#/Bb)
Alternative names: D+5, D(#5), D+
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, A#, D, F#
Step: 1-3-#51(D), 3(F#/Gb), #5(A#/Bb)
Alternative names: D+5, D(#5), D+
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Daug ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Daug type 1คอร์ด Daug type 2คอร์ด Daug type 3คอร์ด Daug type 4คอร์ด Daug type 5คอร์ด Daug type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง