กีต้าร์คอร์ด: Db/C-Slash

คอร์ด Db/C-Slash
Guitar Chords Db/C-Slash
Db/C หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Db กับคอร์ด C ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Db/C-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Db/C-Slash-1คอร์ด Db/C-Slash-2คอร์ด Db/C-Slash-3คอร์ด Db/C-Slash-4คอร์ด Db/C-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง