กีต้าร์คอร์ด: Db/F-Slash

คอร์ด Db/F-Slash
Guitar Chords Db/F-Slash
Db/F หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด Db กับคอร์ด F และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Db/F-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Db/F-Slash-1คอร์ด Db/F-Slash-2คอร์ด Db/F-Slash-3คอร์ด Db/F-Slash-4คอร์ด Db/F-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง