กีต้าร์คอร์ด: Db2

คอร์ด Db2
Guitar Chords Db2
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Note: Db, Eb, Ab, Db, F
Step: 1-2(9)-3-51(C#/Db), 2(D#/Eb), 3(F), 5(G#/Ab)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Db2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Db2 type 1คอร์ด Db2 type 2คอร์ด Db2 type 3คอร์ด Db2 type 4คอร์ด Db2 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง