กีต้าร์คอร์ด: Db7+9

คอร์ด Db7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด
Guitar Chords Db7+9
You should not play the 6th string.
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: Db, F, Ab, Cb, E
Step: 1-3-5-b7-#91(C#/Db), 3(F), 5(G#/Ab), b7(B/Cb), #9(E)
Step: 1-3-5-b7-#91(C#/Db), 3(F), 5(G#/Ab), b7(B/Cb), #9(E)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Db7+9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Db7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-1คอร์ด Db7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-2คอร์ด Db7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-3คอร์ด Db7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง