กีต้าร์คอร์ด: Db7/E#-Slash

คอร์ด Db7/E#-Slash
Guitar Chords Db7/E#-Slash
Db7/E# หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด Db7 กับคอร์ด E# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Db7/E#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Db7/E#-Slash-1คอร์ด Db7/E#-Slash-2คอร์ด Db7/E#-Slash-3คอร์ด Db7/E#-Slash-4คอร์ด Db7/E#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง