กีต้าร์คอร์ด: Dbadd9-no3

คอร์ด Dbadd9-no3
Guitar Chords Dbadd9-no3
Chord Dbadd9(no3) You should not play the 6th string. Dbadd9(no3) - (Db major added 9th with no 3rd) guitar chord is similar to Dbsus2. Depending on the position of the added note, the name Dbsus2 is preferred. See also:Db2
Note: Db, Eb, Ab, Eb, Ab
Step: 1-5-91(C#/Db), 5(G#/Ab), 9(D#/Eb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dbadd9-no3 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dbadd9-no3 type 1คอร์ด Dbadd9-no3 type 2คอร์ด Dbadd9-no3 type 3คอร์ด Dbadd9-no3 type 4คอร์ด Dbadd9-no3 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง