กีต้าร์คอร์ด: Dbm/B#-Slash

คอร์ด Dbm/B#-Slash
Guitar Chords Dbm/B#-Slash
Dbm/B# หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด Dbm กับคอร์ด B# ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dbm/B#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dbm/B#-Slash-1คอร์ด Dbm/B#-Slash-2คอร์ด Dbm/B#-Slash-3คอร์ด Dbm/B#-Slash-4คอร์ด Dbm/B#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง