กีต้าร์คอร์ด: Dm/A-Slash

คอร์ด Dm/A-Slash
Guitar Chords Dm/A-Slash
Dm/A หรือสแลชคอร์ด ประกอบไปด้วยโน๊ต A, D, A, D and F. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 สายกีต้าร์ที่ 5(A) and 4(D) เล่นสายเปิด คอร์ด Dm/A มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด D ไม'เนอะ กับ A และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง
Note: A, D, A, D, F
Step: A-1-b3-51(D), b3(F), 5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dm/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dm/A-Slash-1คอร์ด Dm/A-Slash-2คอร์ด Dm/A-Slash-3คอร์ด Dm/A-Slash-4คอร์ด Dm/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง