กีต้าร์คอร์ด: Dm

คอร์ด Dm
Guitar Chords Dm
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 1 Basic minor triad
Scale structure: R-m3-5
Interval structure: R = D
D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd)
F + major interval = A (scale degree = 5th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, A, D, F
Step: 1-b3-51(D), b3(F), 5(A)
Alternative names: Dmin, D, -(Re-minor, D-moll)
Level: Rookie
Importance: Very important
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, A, D, F
Step: 1-b3-51(D), b3(F), 5(A)
Alternative names: Dmin, D, -(Re-minor, D-moll)
Level: Rookie
Importance: Very important

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dm ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dm type 1คอร์ด Dm type 2คอร์ด Dm type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง