กีต้าร์คอร์ด: Dm6/A-Slash

คอร์ด Dm6/A-Slash
Guitar Chords Dm6/A-Slash
Dm6/A หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Dm6 กับคอร์ด A ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dm6/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dm6/A-Slash-1คอร์ด Dm6/A-Slash-2คอร์ด Dm6/A-Slash-3คอร์ด Dm6/A-Slash-4คอร์ด Dm6/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง