กีต้าร์คอร์ด: Dmaj7/Gb-Slash

คอร์ด Dmaj7/Gb-Slash
Guitar Chords Dmaj7/Gb-Slash
Dmaj7/Gb หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Dmaj7 กับคอร์ด Gb โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dmaj7/Gb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dmaj7/Gb-Slash-1คอร์ด Dmaj7/Gb-Slash-2คอร์ด Dmaj7/Gb-Slash-3คอร์ด Dmaj7/Gb-Slash-4คอร์ด Dmaj7/Gb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง