กีต้าร์คอร์ด: Dmaj9

คอร์ด Dmaj9
Guitar Chords Dmaj9
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
This chord is played start on fret 2 Is maj7 with added 9th
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = D
D + major interval = Gb (scale degree = 3rd)
Gb + minor interval = A (scale degree = 5th)
A + major interval = Db (scale degree = 7th)
Db + minor interval = E (scale degree = 9th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, E, A, C#, F#
Step: 1-3-5-7-91(D), 3(F#/Gb), 5(A), 7(C#/Db), 9(E)
Alternative names: Dmaj9, DM9, Dmaj7(9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, E, A, C#, F#
Step: 1-3-5-7-91(D), 3(F#/Gb), 5(A), 7(C#/Db), 9(E)
Alternative names: Dmaj9, DM9, Dmaj7(9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dmaj9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dmaj9 type 1คอร์ด Dmaj9 type 2คอร์ด Dmaj9 type 3คอร์ด Dmaj9 type 4คอร์ด Dmaj9 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง