คอร์ด E7 จับยังไง วิธีการจับคอร์ด

Chord Info

Details
The strings 6(E), 4(D), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
Structure
R-3-5-m7,R = E,E + major interval = Ab (scale degree = 3rd),Ab + minor interval = B (scale degree = 5th),B + minor interval = D (scale degree = minor 7th)
Note
E,B,D,G#,B,E
Important
Frequently used
Chord Name
E7 (E77)

การจับคอร์ด E7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด E7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด E7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด E7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด E7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด E7

คอร์ดอูคูเลเล่ E7คอร์ดอูคูเลเล่ E7คอร์ดอูคูเลเล่ E7คอร์ดอูคูเลเล่ E7
ฝึกคอร์ด ทาบ E7, จับคอร์ด E7 กีต้าร์, วิธีจับคอร์ด E7 อูคูเลเล่, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ E7, วิธีการจับคอร์ด E7