กีต้าร์คอร์ด: E/F#-Slash

คอร์ด E/F#-Slash
Guitar Chords E/F#-Slash
E/F# หรือสแลชคอร์ด ในโครงสร้างประกอบด้วยโน๊ต F#, B, E, G#, B and E. สายกีต้าร์ที่ 2(B) and 1(E) เล่นสายเปิด คอร์ด E/F# ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด E เม'เจอะ กับ F#(Gb) ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง
Note: F#, B, E, G#, B, E
Step: F#(Gb)-1-3-51(E), 3(G#/Ab), 5(B)

การจับคอร์ดกีต้าร์: E/F#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E/F#-Slash-1คอร์ด E/F#-Slash-2คอร์ด E/F#-Slash-3คอร์ด E/F#-Slash-4คอร์ด E/F#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง