กีต้าร์คอร์ด: E5-Power

คอร์ด E5-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง
Guitar Chords E5-Power
E5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต E, B และ E. โดยจะเล่นสายที่ 6, สายที่ 5 และ สายที่ 4 (โน๊ตที่สาย 4 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) โดยสายที่ 6 เล่นเปิดสาย คอร์ด E5-Power มีระยะห่างสองโน๊ตเท่านั้นคือ ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ E(no 3rd), E(no3). คอร์ดเริ่มเล่นเฟล็ตทึ่สอง
Scale structure: R-5
Interval structure:
Note: E, B, E
Step: 1-51(E), 5(B)
Level: Rookie
Importance: Frequently used
Note: E, B, E
Step: 1-51(E), 5(B)
Level: Rookie
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: E5-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E5-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง-style-1คอร์ด E5-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง-style-2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง