กีต้าร์คอร์ด: E6-Power

คอร์ด E6-Power
Guitar Chords E6-Power
E6 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต E และ C#. โดยสายที่ 6 เล่นเปิดสาย คอร์ด E6-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด E5 แต่แทน 5 ด้วย 6, E6(p) ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ EM6(p), C#m3/E.
Note: E, C#
Step: 1-61(E), 6(C#/Db)

การจับคอร์ดกีต้าร์: E6-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E6-Power type 1คอร์ด E6-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง