กีต้าร์คอร์ด: E6/9

คอร์ด E6/9
Guitar Chords E6/9
The note B on the fifth string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. The string 6 (E) is left open.
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, x or B, E, G#, C#, F#
Step: 1-3-5-6-91(E), 3(G#/Ab), 5(B), 6(C#/Db), 9(F#/Gb)
Alternative names: E6add9, Eadd6/9
Step: 1-3-5-6-91(E), 3(G#/Ab), 5(B), 6(C#/Db), 9(F#/Gb)
Alternative names: E6add9, Eadd6/9

การจับคอร์ดกีต้าร์: E6/9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E6/9 type 1คอร์ด E6/9 type 2คอร์ด E6/9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง