กีต้าร์คอร์ด: E7/B-Slash

คอร์ด E7/B-Slash
Guitar Chords E7/B-Slash
E7/B หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด E7 กับคอร์ด B คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: E7/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E7/B-Slash-1คอร์ด E7/B-Slash-2คอร์ด E7/B-Slash-3คอร์ด E7/B-Slash-4คอร์ด E7/B-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง