กีต้าร์คอร์ด: E7sus4

คอร์ด E7sus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords E7sus4
The strings 6(E), 4(D), 2(B) and 1(E) are left open.
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D, A, B, E
Step: 1-4-5-b71(E), 4(A), 5(B), b7(D)
Alternative names: E7sus, E7sus4
Step: 1-4-5-b71(E), 4(A), 5(B), b7(D)
Alternative names: E7sus, E7sus4

การจับคอร์ดกีต้าร์: E7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E7sus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด E7sus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-2คอร์ด E7sus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-3คอร์ด E7sus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง