กีต้าร์คอร์ด: E9

คอร์ด E9
Guitar Chords E9
The note D on the second string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. The strings 6(E), 4(D) and 2(D) are left open.
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D, G#, B or D, F#
Step: 1-3-(5)-b7-91(E), 3(G#/Ab), 5(B), b7(D), 9(F#/Gb)
Step: 1-3-(5)-b7-91(E), 3(G#/Ab), 5(B), b7(D), 9(F#/Gb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: E9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E9 type 1คอร์ด E9 type 2คอร์ด E9 type 3คอร์ด E9 type 4คอร์ด E9 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง