กีต้าร์คอร์ด: Eadd9

คอร์ด Eadd9
Guitar Chords Eadd9
The guitar strings 6(E) and 2(B) are left open.
Note: E, B, E, G#, B, F#
Step: 1-3-5-91(E), 3(G#/Ab), 5(B), 9(F#/Gb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eadd9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eadd9 type 1คอร์ด Eadd9 type 2คอร์ด Eadd9 type 3คอร์ด Eadd9 type 4คอร์ด Eadd9 type 5คอร์ด Eadd9 type 6คอร์ด Eadd9 type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง