คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์

กีต้าร์คอร์ด : Eb

คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords Eb
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) major chord's
Alternative names: EbM, Ebmaj, Mi bemol major, Eb dur, D#M, D#maj. This chord is played start on fret 1 Basic major triad
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, Eb, G
Step: 1-3-51(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb)
Level: Intermediate
Importance: Very important
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, Eb, G
Step: 1-3-51(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb)
Level: Intermediate
Importance: Very important

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-2คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-3คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-4คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-5คอร์ด Eb จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์-style-6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง

การจับคอร์ดกีต้าร์ Eb,วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Eb,วิธีการจับคอร์ด Eb,ฝึกจับคอร์ด ทาบ,คอร์ด Eb ใน,เรียนจับคอร์ด Eb,การจับคอร์ด Eb กีต้าร์
Published 15/11/2017By Chordsmelody.com

อันดับคอร์ดเพลง

แสดงอันดับคอร์ดเพลงยอดนิยมรอบ 7 วัน @Chordsmelody.com