กีต้าร์คอร์ด: Eb2

คอร์ด Eb2
Guitar Chords Eb2
This chord is played by placing a barre on fret three with your index finger.
This chord is played start on fret 3
Note: Eb, F, Bb, Eb, G
Step: 1-2(9)-3-51(D#/Eb), 2(F), 3(G), 5(A#/Bb)
Level: -
Level: -

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb2 type 1คอร์ด Eb2 type 2คอร์ด Eb2 type 3คอร์ด Eb2 type 4คอร์ด Eb2 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง