กีต้าร์คอร์ด: Eb5dim-Power

คอร์ด Eb5dim-Power
Guitar Chords Eb5dim-Power
Eb5dim Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb, A และ (Eb), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (Eb) ที่สาย 2, เฟล็ตทึ่สี่ คอร์ด Eb5dim-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Eb5 เพียงแต่เติม dim (diminished) Eb5dim ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Eb5°, Eb-5, Eb(b5), Ebdim(no3)...
Note: Eb, A, x or Eb
Step: 1-b51(D#/Eb), b5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb5dim-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb5dim-Power type 1คอร์ด Eb5dim-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง