กีต้าร์คอร์ด: Eb7+9

คอร์ด Eb7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ
Guitar Chords Eb7+9
The string 3 (G) is left open.
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, G, Db, F#
Step: 1-3-5-b7-#91(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db), #9(F#/Gb)
Alternative names: Eb7#9, Ebdom7#9, Ebdom7+9, Eb7b10
Step: 1-3-5-b7-#91(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db), #9(F#/Gb)
Alternative names: Eb7#9, Ebdom7#9, Ebdom7+9, Eb7b10

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb7+9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ-style-1คอร์ด Eb7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ-style-2คอร์ด Eb7+9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ-style-3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง