กีต้าร์คอร์ด: Eb7-5

คอร์ด Eb7-5
Guitar Chords Eb7-5
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 1 Does not correlate directly with any major minor augmented or dimished chord
Scale structure: R-3-m5-m7
Interval structure:
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bbb, Db, G
Step: 1-3-b5-b71(D#/Eb), 3(G), b5(A/Bbb), b7(C#/Db)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bbb, Db, G
Step: 1-3-b5-b71(D#/Eb), 3(G), b5(A/Bbb), b7(C#/Db)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb7-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb7-5 type 1คอร์ด Eb7-5 type 2คอร์ด Eb7-5 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง