กีต้าร์คอร์ด: Eb7

คอร์ด Eb7
Guitar Chords Eb7
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) dominant 7th chord's
Alternative names: Ebdom7, (Eb septim)
Steps This chord is played start on fret 1
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, Db, G
Step: 1-3-5-b71(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db)
Level: -
Step: 1-3-5-b71(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db)
Level: -

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb7 type 1คอร์ด Eb7 type 2คอร์ด Eb7 type 3คอร์ด Eb7 type 4คอร์ด Eb7 type 5คอร์ด Eb7 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง