กีต้าร์คอร์ด: Ebaug

คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords Ebaug
The guitar strings 3(G) and 2(B) are left open. This chord is played start on fret 1 Basic augmented triad.
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + major interval = B (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, G, B, G
Step: 1-3-#51(D#/Eb), 3(G), #5(B)
Alternative names: Eb+5, Eb(#5), Eb+
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, G, B, G
Step: 1-3-#51(D#/Eb), 3(G), #5(B)
Alternative names: Eb+5, Eb(#5), Eb+
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebaug ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-2คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-3คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-4คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-5คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-6คอร์ด Ebaug จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง