กีต้าร์คอร์ด: Ebdim

คอร์ด Ebdim
Guitar Chords Ebdim
You must leave out the 6th and 5th strings.
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Gb, Bbb, Eb, Gb
Step: 1-b3-b51(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb)
Step: 1-b3-b51(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebdim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebdim type 1คอร์ด Ebdim type 2คอร์ด Ebdim type 3คอร์ด Ebdim type 4คอร์ด Ebdim type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง