กีต้าร์คอร์ด: Ebdim7

คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด
Guitar Chords Ebdim7
You must leave out the 2nd and 1st strings.
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Gb, C, Eb, Bbb
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb), 6(C)
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb), 6(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebdim7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-1คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-2คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-3คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-4คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-5คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-6คอร์ด Ebdim7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง