กีต้าร์คอร์ด: Ebm6

คอร์ด Ebm6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด
Guitar Chords Ebm6
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Normal minor chord with added 6th
Scale structure: R-m3-5-6
Interval structure: R = Eb
Eb + minor interval = Gb (scale degree = minor 3rd)
Gb + major interval = Bb (scale degree = 5th)
R = Eb minor interval = C (scale degree = 6th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, C, Gb
Step: 1-b3-5-61(D#/Eb), b3(F#/Gb), 5(A#/Bb), 6(C)
Alternative names: Ebmin6, Ebm(add6), Eb-6
Level: Advanced
Importance: occasionally used
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, C, Gb
Step: 1-b3-5-61(D#/Eb), b3(F#/Gb), 5(A#/Bb), 6(C)
Alternative names: Ebmin6, Ebm(add6), Eb-6
Level: Advanced
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebm6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebm6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-1คอร์ด Ebm6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-2คอร์ด Ebm6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-3คอร์ด Ebm6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ตารางคอร์ด-style-4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง