กีต้าร์คอร์ด: Ebm7

คอร์ด Ebm7
Guitar Chords Ebm7
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) minor 7th guitar chord's
Alternative names: Ebmin7, Eb-7
Steps This chord is played start on fret 1
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, Db, Gb
Step: 1-b3-5-b71(D#/Eb), b3(F#/Gb), 5(A#/Bb), b7(C#/Db)
Level: -
Step: 1-b3-5-b71(D#/Eb), b3(F#/Gb), 5(A#/Bb), b7(C#/Db)
Level: -

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebm7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebm7 type 1คอร์ด Ebm7 type 2คอร์ด Ebm7 type 3คอร์ด Ebm7 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง