กีต้าร์คอร์ด: Em/B-Slash

คอร์ด Em/B-Slash
Guitar Chords Em/B-Slash
Em/B หรือสแลชคอร์ด ในโครงสร้างประกอบด้วยโน๊ต B, E, G, B and E. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 สายที่ 3(G), 2(B) and 1(E) เล่นสายเปิด คอร์ด Em/B เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด E ไม'เนอะ กับ B และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง
Note: B, E, G, B, E
Step: B-1-b3-51(E), b3(G), 5(B)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em/B-Slash-1คอร์ด Em/B-Slash-2คอร์ด Em/B-Slash-3คอร์ด Em/B-Slash-4คอร์ด Em/B-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง