กีต้าร์คอร์ด: Em/Gb-Slash

คอร์ด Em/Gb-Slash
Guitar Chords Em/Gb-Slash
Em/Gb หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Em กับคอร์ด Gb และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em/Gb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em/Gb-Slash-1คอร์ด Em/Gb-Slash-2คอร์ด Em/Gb-Slash-3คอร์ด Em/Gb-Slash-4คอร์ด Em/Gb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง