คอร์ด Em13 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์

กีต้าร์คอร์ด : Em13

คอร์ด Em13 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords Em13
This chord is played start on fret 2 Minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Scale structure: R-m3-5-m7-13
Interval structure:
Note: E G B D Db
Alternative names: Eminor13, Emin13, Em7/13, Em7(add13), E-7(add13), E-7/13, Emin7/13, Emin7(add13), Em7/6, Em7(add6), E-7(add6), E-7/6, Emin7/6, Emin7(add6)
Level: Rookie
Importance: Rarely used
Note: E G B D Db
Alternative names: Eminor13, Emin13, Em7/13, Em7(add13), E-7(add13), E-7/13, Emin7/13, Emin7(add13), Em7/6, Em7(add6), E-7(add6), E-7/6, Emin7/6, Emin7(add6)
Level: Rookie
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em13 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em13 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง

คอร์ด Em13 นอก,การจับคอร์ด Em13,ตารางคอร์ดกีต้าร์ Em13,คอร์ด Em13 กีต้าร์,คอร์ด Em13 ทาบ ,ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Em13,คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Em13
Published 29/06/2015By Chordsmelody.com

อันดับคอร์ดเพลง

แสดงอันดับคอร์ดเพลงยอดนิยมรอบ 7 วัน @Chordsmelody.com