กีต้าร์คอร์ด: Em3-Power

คอร์ด Em3-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ
Guitar Chords Em3-Power
Em3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต E และ G. โดยสายที่ 3 เล่นเปิดสาย คอร์ด Em3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (E) และ ไม'เนอะ เธิท (G). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
Note: E, G
Step: 1-b31(E), b3(G)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em3-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-1คอร์ด Em3-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-2คอร์ด Em3-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง