กีต้าร์คอร์ด: Em6add9

คอร์ด Em6add9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords Em6add9
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นการจับ คอร์ด Em6add9 จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือตำแหน่งกดโน๊ตประจำสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด
โดยปกติแล้วลำดับของการเรียงนิ้วจะเริ่มจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดโดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em6add9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em6add9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด Em6add9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-2คอร์ด Em6add9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-3คอร์ด Em6add9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง