กีต้าร์คอร์ด: Em7/B-Slash

คอร์ด Em7/B-Slash
Guitar Chords Em7/B-Slash
Em7/B หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Em7 กับคอร์ด B ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em7/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em7/B-Slash-1คอร์ด Em7/B-Slash-2คอร์ด Em7/B-Slash-3คอร์ด Em7/B-Slash-4คอร์ด Em7/B-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง