กีต้าร์คอร์ด: EMaj6-add9

คอร์ด EMaj6-add9
Guitar Chords EMaj6-add9
This chord is played start on fret 1
Scale structure: R-2-3-#5
Interval structure:
Note: E Gb Ab C
Note: E Gb Ab C

การจับคอร์ดกีต้าร์: EMaj6-add9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด EMaj6-add9 type 1คอร์ด EMaj6-add9 type 2คอร์ด EMaj6-add9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง