กีต้าร์คอร์ด: Emaj7

คอร์ด Emaj7
Guitar Chords Emaj7
The strings 6(E), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = E
E + major interval = Ab (scale degree = 3rd)
Ab + minor interval = B (scale degree = 5th)
B + major interval = Eb (scale degree = 7th)
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D#, G#, B, E
Step: 1-3-5-71(E), 3(G#/Ab), 5(B), 7(D#/Eb)
Alternative names: EM7, Emaj7
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D#, G#, B, E
Step: 1-3-5-71(E), 3(G#/Ab), 5(B), 7(D#/Eb)
Alternative names: EM7, Emaj7
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Emaj7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Emaj7 type 1คอร์ด Emaj7 type 2คอร์ด Emaj7 type 3คอร์ด Emaj7 type 4คอร์ด Emaj7 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง