กีต้าร์คอร์ด: Emajor7-add6

คอร์ด Emajor7-add6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords Emajor7-add6
This chord is played start on fret 1
Scale structure: R-3-5-6-m7
Interval structure:
Note: E Ab B Db D
Alternative names: E7/13
Note: E Ab B Db D
Alternative names: E7/13

การจับคอร์ดกีต้าร์: Emajor7-add6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Emajor7-add6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด Emajor7-add6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-2คอร์ด Emajor7-add6 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์-style-3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง