กีต้าร์คอร์ด: Esus2

คอร์ด Esus2
Guitar Chords Esus2
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
Note: E, B, E, F#
Step: 1-2-51(E), 2(F#/Gb), 5(B)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Esus2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Esus2 type 1คอร์ด Esus2 type 2คอร์ด Esus2 type 3คอร์ด Esus2 type 4คอร์ด Esus2 type 5คอร์ด Esus2 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง