กีต้าร์คอร์ด: Esus4

คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด
Guitar Chords Esus4
The strings 6(E), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Scale structure: R-4-5
Interval structure:
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, E, A, B, E
Step: 1-4-51(E), 4(A), 5(B)
Alternative names: Esus, Esus4
Level: Rookie
Importance: Frequently used
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, E, A, B, E
Step: 1-4-51(E), 4(A), 5(B)
Alternative names: Esus, Esus4
Level: Rookie
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Esus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-1คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-2คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-3คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-4คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-5คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-6คอร์ด Esus4 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง