กีต้าร์คอร์ด: F#2

คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ
Guitar Chords F#2
Chord F#2 You must leave out the 6th and 5th strings. Observation: F#2 is not a standard chord symbol, but it"s often used (incorrectly) instead of F#add2/F#add9 (the chord on this page), or F#sus2/F#add9(no3). Steps
Note: F#, A#, C#, G#
Step: 1-2(9)-3-51(F#/Gb), 2(G#/Ab), 3(A#/Bb), 5(C#/Db)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-1คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-2คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-3คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-4คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-5คอร์ด F#2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดทาบ-style-6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง