กีต้าร์คอร์ด: F#5-Power

คอร์ด F#5-Power
Guitar Chords F#5-Power
F#5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F#, C# และ F#. โดยจะเล่นสายที่ 6, สายที่ 5 และ สายที่ 4 (โน๊ตที่สาย 4 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) คอร์ด F#5-Power มีระยะห่างสองโน๊ตเท่านั้นคือ ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ F#(no 3rd), F#(no3). คอร์ดเริ่มเล่นเฟล็ตทึ่สอง
Scale structure: R-5
Interval structure:
Note: F#, C#, F#
Step: 1-51(F#/Gb), 5(C#/Db)
Level: Rookie
Importance: Frequently used
Note: F#, C#, F#
Step: 1-51(F#/Gb), 5(C#/Db)
Level: Rookie
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#5-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#5-Power type 1คอร์ด F#5-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง