กีต้าร์คอร์ด: F#5dim-Power

คอร์ด F#5dim-Power
Guitar Chords F#5dim-Power
F#5dim Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F#, C และ (F#), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (F#) ที่สาย 4, เฟล็ตทึ่สี่ คอร์ด F#5dim-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด F#5 เพียงแต่เติม dim (diminished) F#5dim ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ F#5°, F#-5, F#(b5), F#dim(no3)...
Note: F#, C, x or F#
Step: 1-b51(F#/Gb), b5(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#5dim-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#5dim-Power type 1คอร์ด F#5dim-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง