กีต้าร์คอร์ด: F#7/E-Slash

คอร์ด F#7/E-Slash
Guitar Chords F#7/E-Slash
F#7/E หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด F#7 กับคอร์ด E โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#7/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#7/E-Slash-1คอร์ด F#7/E-Slash-2คอร์ด F#7/E-Slash-3คอร์ด F#7/E-Slash-4คอร์ด F#7/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง