กีต้าร์คอร์ด: F#9-5

คอร์ด F#9-5
Guitar Chords F#9-5
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Is 7b5 with added 9th
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, A#, E, G#, C, F#
Step: 1-3-b5-b7-91(F#/Gb), 3(A#/Bb), b5(C), b7(E), 9(G#/Ab)
Alternative names: F#7(b5-9), F#9b5
Level: Advanced
Step: 1-3-b5-b7-91(F#/Gb), 3(A#/Bb), b5(C), b7(E), 9(G#/Ab)
Alternative names: F#7(b5-9), F#9b5
Level: Advanced

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#9-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#9-5 type 1คอร์ด F#9-5 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง