กีต้าร์คอร์ด: F#dim

คอร์ด F#dim
Guitar Chords F#dim
You must leave out the 2nd and 1st strings. F#(Gb)dim - F#(Gb) diminished triad guitar chord's
Alternative names: F#°, F#-5, F#m-5, and F#dim. See also: F#dim7 and F#m7b5.
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, C, F#, A
Step: 1-b3-b51(F#/Gb), b3(A), b5(C)
Step: 1-b3-b51(F#/Gb), b3(A), b5(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#dim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#dim type 1คอร์ด F#dim type 2คอร์ด F#dim type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง